Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΚΙ ΑΛΛΟ QUIZ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. Γιά "ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ"


1) Ποιος είπε ; «Χάνουμε τας Αθήνας! Θα γίνουν ταραχές, συλλήψεις βενιζελικών, δολοφονίες και Κύριος οίδε τι άλλο! Γι' αυτό εγώ σκέπτομαι να πάω στους συνοικισμούς, να εξεγείρω τους πρόσφυγας και να τους φέρω εις την πόλιν για να ζητήσουν εγκαθίδρυσιν δικτατορίας. Θα κάμουμε ό,τι και στην Ιταλία, που, χάρις, στο φασισμό, προοδεύει.»

Α) ο Ιωάννης Μεταξάς
Β) ο Νικόλαος Πλαστήρας
Γ) ο Ίωνας Δραγούμης

Η σωστή απάντηση : Β) Ο Νικόλαος Πλαστήρας πρός τον Ε. Βενιζέλο στις 5-3-1933.

2) Σε ποιόν ανήκουν τα λόγια ; «Πιστεύω ότι η Δικτατορία ημπορεί εις ωρισμένας περιστάσεις να αποτελέση ιστορικήν ανάγκην δι' έναν τόπον. Οταν την επιβάλλη ο υπέρτατος νόμος της σωτηρίας της Πατρίδος»

Α) Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος
Β) Ο Γεώργιος Παπανδρέου ("γέρος της δημοκρατίας")
Γ) Ο Στυλιανός Πατακός

Η σωστή απάντηση : Β) Ο Γεώργιος Παπανδρέου ("γέρος της δημοκρατίας"), στην εφημερίδα «Καθημερινή», την 1η Ιούλη του 1934

3) Ποιός έγραψε : «όχι μόνο δεν αντέδρασα, αλλά και υπεβοήθησα εις την κήρυξιν της δικτατορίας» για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου ;

Α) Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης
Β) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Γ) Ο Γιώργος Καρατζαφέρης

Η σωστή απάντηση : Β) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελευθερία» του Παρισιού στις 21 Ιουλίου 1939

4) Ποιός έγραψε ; «Η από της παρελθούσης Τρίτης επιβληθείσα νέα τάξις πραγμάτων εις την Ελλάδα, δεν ευρίσκει απλώς σύμφωνον την εφημερίδα αυτήν. Την ευρίσκει εν μέρει υπεύθυνον. Διότι από μακρού χρόνου η εφημερίς αυτή συνέστησε και ηυχήθη όπως έλθη ημέρα, κατά την οποίαν το κράτος του κοινοβουλευτισμού και των ελευθεριών αντικαταστήση, έστω και προς καιρόν, νέον κράτος επιβολής και αυστηρότητος».

Α) Ο Θέμος Αναστασιάδης
Β) Ο Γεώργιος Βλάχος
Γ) Ο Μάκης Κουρής

Η σωστή απάντηση : Β) Ο Γεώργιος Βλάχος εκδότης της «Καθημερινής» στις 7 Αυγούστου 1936

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου